Det lossnar för ”Havet räcker inte”
Skrivet av

Det lossnar för Havet räcker inte. Min berättelse om Lone växte fram under 2010 och 2011. Nu har den vilat ett tag och i början av 2013 är det dags för utgivning på Proelad Förlag.

Havet räcker inte är en liten bok om de stora frågorna i livet. Det är en bok om
ensamhetens olika skepnader och om frusen kärlek. Men det handlar också om
varma relationer och om öppen, varm kärlek till livet. Sinnestämningarna är nära knutna till naturen och jag har låtit det hela börja i Dalarna och sluta i Göteborg. Bara för att jag vet så väl hur det känns… men boken handlar inte om mig.

Jag längtar efter att hålla Havet räcker inte i min hand och i januari nästa år kan ni också göra det! I väntan på detta går min blogg in i en ny fas. Jag kommer att bygga om min hemsida och min blogg. Därför blir det bara lite sporadiska inlägg under sommaren i väntan på nästa fas. Under tiden kan ni kolla författarpresentationen på Prolead Förlag.

Analysera texter, men bli inte för rik
Skrivet av

Bilden har ingenting med texten att göra, den är bara mysig.

Två spännande forskningsidéer till hittade jag i GP i söndags:

1. En professor i svenska har kollat vad som händer med elever i åk 6 efter att de hade arbetat med att analysera texter ur ”Ronja Rövardotter”. Det blev positivt resultat såtillvida att barnen efter analys själva skrev bättre. De skrev texter med mera liv i, fler sammansatta ord och många fler rörelseverb som springa och hoppa.
Min reflektion: Analysera mera.

2. Rika har lägre moral än fattiga. De dyraste bilarna skiter mest i regler och föreskrifter. De personer, som i detta experiment själva ansåg att de hade högre socioekonomisk status än andra, var mest benägna att själva äta upp godis som de visste var sparade till en barngrupp.
Min reflektion: Rik behöver inte vara detsamma som snäll. Förmodligen inte heller lycklig.

Robotfisken kan mycket
Skrivet av

Robotfisken

Under rubriken VETENSKAP hämtade jag intressanta upplysningar i dagens GP, söndagen den 3 juni.

Ett fiskstim kunde förmås att inte bara acceptera en robotfisk, utan att också utse den som ledare och följa den. Hela stimmet följde efter sin robotledare; men bara när den hade skruvat upp sin stjärtfena, så att den slog riktigt fisklikt i vattnet. Forskarna jublade och såg framför sig hur robotar i framtiden skulle kunna leda djurflockar bort från naturkatastrofer. Säkert bra, tänkte jag, men såg med lite oro på om idén också skulle kunna gälla människor. Vart kan en robotledare fösa en människoflock?

Det fanns flera beforskade nyheter, men de tar jag en annan dag.