Analysera texter, men bli inte för rik

Bilden har ingenting med texten att göra, den är bara mysig.

Två spännande forskningsidéer till hittade jag i GP i söndags:

1. En professor i svenska har kollat vad som händer med elever i åk 6 efter att de hade arbetat med att analysera texter ur ”Ronja Rövardotter”. Det blev positivt resultat såtillvida att barnen efter analys själva skrev bättre. De skrev texter med mera liv i, fler sammansatta ord och många fler rörelseverb som springa och hoppa.
Min reflektion: Analysera mera.

2. Rika har lägre moral än fattiga. De dyraste bilarna skiter mest i regler och föreskrifter. De personer, som i detta experiment själva ansåg att de hade högre socioekonomisk status än andra, var mest benägna att själva äta upp godis som de visste var sparade till en barngrupp.
Min reflektion: Rik behöver inte vara detsamma som snäll. Förmodligen inte heller lycklig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *