Robotfisken kan mycket

Robotfisken

Under rubriken VETENSKAP hämtade jag intressanta upplysningar i dagens GP, söndagen den 3 juni.

Ett fiskstim kunde förmås att inte bara acceptera en robotfisk, utan att också utse den som ledare och följa den. Hela stimmet följde efter sin robotledare; men bara när den hade skruvat upp sin stjärtfena, så att den slog riktigt fisklikt i vattnet. Forskarna jublade och såg framför sig hur robotar i framtiden skulle kunna leda djurflockar bort från naturkatastrofer. Säkert bra, tänkte jag, men såg med lite oro på om idén också skulle kunna gälla människor. Vart kan en robotledare fösa en människoflock?

Det fanns flera beforskade nyheter, men de tar jag en annan dag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *