Om Ann

Ann Beskow  foto: Hedvig van Berlekom

Skriver egna böcker och samarbetar på olika sätt kring texter med andra.  Medlem i Författarcentrum Väst. Lämnade yrkesliv och förtroendeuppdrag 2014-15 för att få mer tid att skriva.

 

SENASTE BÖCKERNA

KROPPSSJÄLEN – en terapiprocess, kom ut på BoD 1 augusti 2023. Det är min egen berättelse om mina sju år i kroppspsykoterapi. Det är en berättelse om gamla traumans betydelse, om oro och psykosomatiska symptom och om att återerövra närhet till kropp och känslor. Poesins kraft och driften att forma tankar i ord är ett genomgående perspektiv. Författaren sätter även ljus på relationen klient-terapeut.

Boken avslutas med ett efterord av Claes Ekenstam, docent i idéhistoria, f.d. lektor i vårdvetenskap samt certifierad kroppspsykoterapi.

Finns på BoD, nätbokhandeln eller kontakta mig: ann@annbeskow.se

 

DE SA ATT DET VAR MITT FEL, Whip Media. Det är en dokumentärbiografi som jag skrivit tillsammans med beroendekonsult Eva Östebrant. Vi berättar om hennes livsberättelse. Det är bok om beroende som en konsekvens av sexuella övergrepp. Det är en tung bok, men full av hopp. ”Bokens språk är rappt och emotionellt laddat” enligt BTJ:s recension av Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 19, 2019.

Finns på Whip Media förlag i nätbokhandeln eller kontakta mig: ann@annbeskow.se

 

Romanen STIGARNA kom ut på Idus förlag i november 2018. Den har jag skrivit tillsammans med Hedvig van Berlekom. Romanen handlar om en mors och en dotters samtal kring kärlek, äktenskap och relationer. Den handlar också om dotterns familjebildning tillsammans med Lina. Det är en berättelse om moderskap och dotterskap. Om att hitta eller hitta tillbaka till sig själv och varandra. Detta är inte en självbiografisk berättelse, trots att Hedvig är min dotter.

Finns i nätbokhandeln eller kontakta mig: ann@annbeskow.se

Tidigare utgivna böcker:
POLITIKERROLLEN – MÄNKLIGT HÅLLBAR? Oktober 2014. Eget förlag.
HAVET RÄCKER INTE. Januari 2013. Prolead förlag.
VAD JAG SETT OCH MED MITT RÖDA HJÄRTA KÄNT. Mars 2008. Eget förlag.

Intresserad av någon eller några av böckerna?  Kontakta mig: ann@annbeskow.se

Andras böcker:
Jan Blomström, textbearbetning Ann Beskow:
Talangaccelerande ledarskap, 2010
Talangfabriken, 2012
Älskade Asssistent, 2012
Chefen som personlig tränare 2015
Älskade äldreomsorg 2016

Jan Blomströms böcker finns på Prolead.

 

Övrigt om Ann
Uppvuxen på Romanäs i Småland, gymnasietid i Göteborg, studier i Lund. Bodde tillsammans med familjen i Orsa i Dalarna under 39 år och flyttade tillbaka till Göteborg 2009. Har arbetat som sjukgymnast, bl.a. chefgymnast på Mora lasarett. Politiska uppdrag på heltid från mitten av -80-talet till 2008; bl.a. ordförande i kulturnämnden i Dalarna och kommunstyrelseordf. i Orsa samt europauppdrag. Senaste uppdrag kulturnämnden i Göteborgs stad. Familj med man, vuxna barn samt barnbarn.