Ekonomi eller humaniora?

Pengar

Ibland önskar jag att jag hade studerat ekonomi på universitetet. Eller juridik eller statskunskap för då skulle jag kanske förstå politiken bättre. Skulle jag vara en bättre politiker då? Bättre på att företräda dem som valt mig?

Jag tror inte det. För då hade jag varit utan de kunskaper jag har nu. Kunskaper som jag har nytta av. Nu vet jag hur kroppen fungerar, hur man tar sig fram i samhället, vad latinska uttryck betyder och kulturens vikt för att människor ska kunna växa. Mitt intresse för skönlitteratur och konst blir bara starkare. Om jag inte hade haft det engagemanget hade jag nog inte varit en bättre politiker.

I politiken behövs både ekonomi, juridik, samhällskunskaper och livserfarenheter av skilda slag. Och humaniora. Det jag önskar är att ledande politikers intresse för kultur och konst skulle synas och höras mycket mer. Det gäller alla partier. I min dröm förstår  ledande politiker sprängkraften i kulturen. Förstår att kultur är en bärande del i ett demokratibygge och därför måste politiken ta sin del av ansvaret. Aldrig slå sig till ro! Kulturen är alltför frånvarande i politiken för att jag ska trivas.

Men jag är bra på att förstå hur det känns att inte förstå. Det är jag glad för.

Höst vid Lillån i Orsa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *