Varför detta tjatande om kultur?

Konst under broarna i Ütrecht

”90 nya statliga miljarder till kulturlivet under de kommande 25 åren!
Vad nu? Vad menas? Någon måtta får det väl ändå vara!
Jo, det är häftigt. Oväntat förvisso. Men när riksdagen beslutar om 90 miljarder för det nya JAS är det inte många som reagerar. Det påstås gynna landets industriella utveckling. Men jag vågar påstå att denna summa till kunskap, bildning och kultur skulle bidra väsentligt mycket mer till tillväxt och sysselsättning och allmänt välbefinnande än dessa flygmiljarder. Det skulle vara en varaktig förstärkning av hela det svenska samhället!”
Ur förordet till Kulturlyft för Sverige. Tankar om konst och kulturpolitik av Carl Tham

För mig är kultur en självklar grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Ett gott samhälle formas av människor som har förmåga att känna empati, förmåga att se saker och ting ur många olika synvinklar, människor som tror på vår förmåga att samarbeta och som är övertygade om att det är klokt att gemensamt bidra till sådant som vi alla behöver för att leva ett värdigt liv. Om vi tar del av vad kulturen skapar och ger, utvecklas dessa förmågor hos oss. Svårare än så är det inte!

Men en förutsättning är att politiken tar sin del av ansvaret för ett levande kulturliv. Dit hör drägliga arbetsvillkor för kulturarbetande, lokaler, tillgänglighet och anständiga biljettpriser. Framförallt behövs en kulturbejakande inställning bland politiker.

Lästips: Ett kulturlyft för Sverige. Tankar om konst och kulturpolitik. Av Carl Tham
Bokförlaget Hjalmarson & Högberg

Konst i Keukenhof

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *