Hela bibliotekslandet ska leva!

Världen blir mer och mer komplex. Människorna också. Bblioteken finns för att ge oss stöd i att förstå våra egna och andras tankar. Därför måste också biblioteken vara komplexa. Idag läggs små bibliotek ner. De slås ihop och för många besökare flyttar de längre bort. Det finns ett samband mellan avstånd till biblioteket och antal besök, särskilt när det gäller barn och unga läsare.

Uppsökande bibliotek betyder mycket för många, allt för en del. I takt med att bibliotek läggs ner, är den gamla bokbussen allt viktigare. Så säger kulturministern och jag håller med henne. Om hela landet – hela bibliotekslandet – ska leva är små bibliotek och/eller bokbussar livsviktigt!

Det är bara det att bokbussar läggs också ner. Sveriges Radio berättar att de vid en rundringning finner, att över trettio kommuner lagt ner sin bokbuss på senare tid och att det är mycket vanligare att lägga ner än starta nya bokbussar.

Det är dyrt att köpa en ny, stor, fin bokbuss.  Förr kunde kommuner söka statsbidrag för att köpa bokbuss. Den möjligheten avskaffades 1985, det är kanske dags att återinföra det nu? Ett annat inköpshinder är att innan en bokbuss är uttjänad visar det sig ofta att den inte håller miljökraven. En bokbuss håller alltså för länge för att hänga med i miljöutvecklingen. Ny affärsidé: bygg nya, miljösmarta, flexibla bokbussar!  Det borde riksdag och regering stimulera, för mljöns och för demokratins skull.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *