Svårt att dra gränser mellan privat och icke-privat

Under de senaste åren har jag textbearbetat tre böcker. Det är Jan Blomströms Talangaccelererande ledarskap, Talangfabriken och Älskade assistent. Det har varit oerhört stimulerande. De två första böckerna handlar om moderna arbetsplatser där äldre generationer möter yngre. Det handlar inte enbart om ålder utan om medarbetare som anammat ny teknik, nya informationssätt och har en annan syn på arbete än vad jag hade när jag började mitt första jobb och som nu möter arbetskamrater som växte upp före informationssamhällets tid.  Vi måste helt enkelt ta vara på varandra, de äldres kompetens och erfarenheter och de yngres nyfikehet och kreativitet.

Den senaste boken är Älskade assistent och handlar om det otroligt viktiga yrket personlig assistent. På det jobbet är det svårt att dra gränser mellan privat och icke-privat. Samtidigt som det är ett ansvarskrävande och förtroendefullt uppdrag att vara personlig assistent är det dåligt med utbildning, fortbildning och debatt kring ämnet. Men nu finns Älskade assistent!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *