Sluta sortera barn!

Äggskalspojken av Thomas Broomé, på Göteborgs Konstmuseum

”Äggskalspojken” på Göteborgs konstmuseum inger mig obehag. Samma  obehag känner jag ofta inför debatten om den svenska skolan. Idag hittade jag ett citat i GP. Det var tidigare miljöpartisten Mikaela Valtersson som sa: ”Har motiverade elever en plikt att stanna kvar och agera draglok?” Jag tycker att det är ett hemskt uttalande som går helt på tvärs med den bild av hur jag tycker att den svenska skolan skulle se ut.

I min värld är det en styrka och en tillgång för alla, om alla barn möts i samma skola – barn till mindre och mer utbildade föräldrar, barn till föräldrar med mycket eller lite pengar, barn som har lätt att lära och barn som behöver mer tid och stöd. Så ser ju samhället ut och det är i skolan man ska förberedas för livet. Barn stumuleras och lär av varandra och dragloken växlar.

Kanske blir någon nu rädd för att jag tycker att de högpresterande eleverna ska vänta in alla andra och på så vis hindras i sin egen utveckling. Nej så korkad är jag inte! Jag drömmer om att man skulle se vartenda barn som ett barn med ”särskilda behov”. Men behoven ser olika ut. Ett barn behöver mera lugn och ro, ett annat mer struktur, ett tredje mer självständighet, ett fjärde extra stimulans, ett femte …

Fritt skolval och friskolereformen har släppts alldeles för långt. Ingen talar om, att när föräldrarna gör ett aktivt val för sitt barn, är det också något som väljs bort. Självklart blir det så att barnen till föräldrar som av olika anledningar inte kan, orkar eller vill välja till och välja bort, får nöja sig med det som blir kvar. Detta sorterar barn och ökar skillnaderna mellan dem. Det har Skolverketets senaste rapport konstaterat – igen. Det gynnar ingen, varken rik eller fattig, högmotiverade eller lågmotiverade.

När jag ändå drömmer passar jag på att önska mig en bred paripolitisk överenskommelse, där vi kommer överens om vilka kompetenser som är viktiga för våra barn, hur vi på bästa sätt stimulerar alla, att barnen får vara tillsammans i grundskolan och att vi använder skolans ekonomiska resurser på absolut bästa sätt. Det måste bli ett slut på att spilla bort skolans pengar genom att ständigt starta nya skolor och därmed tvingas lägga ner andra och dessutom låta miljontals kronor av skolans pengar gå rakt in i privata fickor.

Detalj av "Äggskalspojken", Thomas Broomé

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *