Textbearbetning
Skrivet av

5Att vara med på en kant i Jan Blomströms tre böcker Talangaccelererande ledarskap, Talangfabriken och Älskade assistent har varit spännande, inspirerande och roligt. Böckerna har många bottnar som jag känner igen. Jag hade mitt första vårdjobb på 60-talet och genom mina politiska uppdrag har jag träffat massor av chefer och sett många olika arbetsplatser. Parallellt har jag varit med om en gigantisk humanistisk, teknisk och ekonomisk utveckling i samhället och sett våra fem barn växa upp i detta. Deras värld som vuxna är en helt annan än den som var min för inte så väldigt längesedan. Jan Blomströms böcker ger mig ett helhetsperspektiv på tillvaron och inspiration inför framtiden.

Min relation till Talangaccelererande ledarskap.

Det var jag som drev på och genomförde vårt första datorköp i familjen. Det var på 90-talet. Med tillbehör kostade den 32.000 kronor, ja, just det trettiotvåtusenkronor. Jag åkte tio mil för att köpa den och min bror åkte fyrtio mil hem till mig för att starta den och få mig att förstå.

En av våra söner var i tolvårsåldern då och förutom att jag själv ville ha en dator, ville jag att han skulle få ta del av den. Han var så intresserad och jag trodde det var bra för hans utveckling. Jag tittade honom in i ögonen och sa:”Du och jag ska ha huvudansvaret för datorn på ett villkor. Det är att du alltid försöker lära mig när jag behöver det. Men du ska inte bara lära mig, utan du ska göra det på ett sätt så att jag inte känner mig dum.”

Han nickade och har hållit sitt löfte. Han har aldrig någonsin sagt att jag är en idiot! I samtal med jämnåriga (och även de som är betydligt yngre) kände jag mig unik. Normen verkade vara att föräldrarna tålmodigt väntade på, när en suckande tonåring hade tid att hjälpa till så att de kunde ”få igång mejlen” eller vad det kunde vara som hängt upp sig för stunden.

Detta är början till mitt intresse för innehållet i Talangaccelererande ledarskap. Den handlar just om detta. Hur ska vi som är äldre möta och ge plats åt den yngre generationens lust och kreativitet? Hur ska vi få dem att tycka att ”våra” arbetsplatser är spännande arbetsplatser?  Hur ska vi få våra egna kunskaper och erfarenheter att bli kompatibla med allt det som de yngre kan och som vi med största möda kanske förstår eller kanske aldrig kommer att förstå? Detta handlar Talangaccelerande ledarskap om. Den boken behövs!

Talangaccelererande ledarskap finns att köpa:

http://www.janblomstrom.se/page/bocker

 

Min relation till Talangfabriken

Under nästan alla de tretton åren jag var kommunstyrelseordförande i Orsa kommun gick jag och drömde om ett projekt. Det var en av de saker jag så gärna ville, men som aldrig blev av. Jag lyckades aldrig tillräckligt väl beskriva för tillräckligt många vad vi skulle göra och varför?  Men jag ville så gärna därför att jag såg att det var nödvändigt och att det skulle bli ändå mer viktigt i framtiden. Vad var det då jag ville göra? Jo, jag ville att Orsa kommun tillsammans med Vårdskolan, unga människor, gamla människor och Dalarnas Forskningsråd skulle arbeta fram en modell för hur äldreomsorgen skall se ut så att de som är gamla trivs och mår bra samtidigt som de unga tycker att det är en bra, spännande och rolig arbetsplats att vara på.

I bakhuvudet hade jag den kommande generationsväxlingen. Personalen inom äldreomsorgen går i pension medan unga ”gärna arbetar med människor men inte med äldreomsorg”. Ofta mötte jag ungdomar som praktiserat på våra äldreboenden. Med tårar i ögonen berättade de hur de börjat med lust och goda idéer, men genast mötts av: det där går inte, det begriper du väl, börja inte med det där för då måste vi fortsätta sen när din praktiktid är slut.

Det blev inget projekt. Det känns fortfarande som att det är långt kvar till att unga människor slåss om att få arbeta med gamla och funktionshindrade som behöver stöd och hjälp i vardagen. Detta tänkte jag på när jag arbetade med textbearbetningen av Talangfabriken. Boken beskriver hur chef och medarbetare tillsammans skapar sin arbetsplats, en nödvändighet om den nya generationen arbetstagare ska få utrymme för sin kreativitet och lust att bidra. Det är så vi formar moderna arbetsplatser.

Citat: ”På en modern Talangfabrik är vi varandras arbetsmiljö. Hur du och jag agerar påverkar den miljö vi tillsammans ska verka i. Därför behöver vi skapa ett klimat där alla vi som jobbar på arbetsplatsen, oberoende av vilken funktion vi har, bryr oss om varandra som individer, bryr oss på riktigt. Det ska vara ett klimat där alla medarbetares styrkor tas till vara och ges utrymme att växa.”

Talangfabriken finns att köpa:

http://www.janblomstrom.se/page/bocker

 

 

 

 

Min relation till älskade assistent

Långt innan boken Älskade assistent skrevs funderade jag ofta på jobbet personlig assistent. Jag tänkte att det är ett oerhört ansvarsfullt och fint arbete. Att få förtroendet att kliva rakt in i andra människors hem och liv för att vara ett stöd, ett lagom stort stöd. Samtidigt tyckte jag det var konstigt att det ofta inte krävdes någon utbildning, att det var svårt att avancera och framförallt att det så sällan talades om assistentyrket. Det finns ju hur mycket som helst att dra fram i ljuset. Hur tydliggör man sin roll? Hur gör man för att inte bli för privat? Hur gör man med brukarens allra intimaste frågor?  Hur utvecklas och växer man som personlig assistent?

Allt det där har jag undrat i väldigt många år. Nu finns boken Älskade assistent!  Genom att arbeta med textbearbetning av den boken fick jag svar på många av mina frågor samtidigt som nya tankar satte fart. Jag njöt hela tiden under arbetets gång.

I sitt förord skriver Jan Blomström att många frågor inom assistansverksamheten känns förbjudna att prata om. Men pratar man inte om det förminskas både individerna som tar del av insatserna och de som utför assistansen. Läs boken! Den är intressant på många olika sätt. Man måste verkligen inte vara brukare eller assistent för att ha glädje av den. Jag har kommit på mig själv att numera kika lite extra på hur en brukare och dennes assistent förhåller sig till varandra när de är ute och fikar. Det väcker genast nästa fråga. Hur förhåller jag mig själv, jag som sitter vid bordet bredvid med min kaffekopp?

Älskade assistent finns att köpa:

http://www.janblomstrom.se/page/bocker